حادثه در تربيت بدنی

طی يک حادثه درهنگام جلسه تربيت بدنی روز پنج شنبه ساعت ۱۸ تا۲۰ در سالن کوثر يکی از دانشجويان دچار حادثه شد.

اين دانشجو پس ازبر خورد  باديوار های سالن ا زناحيه دو مچ دست دچار شکستگی شد.در پی اين حادثه امبولانس در محل حاضر شده ومجروح را به بيمارستان امام رضا منتقل کردندو تحت عمل جراحی قرار گرفت.دانشجوی نامبرده پس از اين حادثه در روز شنبه مجبور به حذف ترم شد.

  
نویسنده : Roozaznonews Newspaper ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۳