[OK]احضار مجدد دانشجویان بازداشتی در حوادث هجده تیر ماه

رويداد : چند تن از دانشجوياني كه در جريان حوادث كوي دانشگاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت شده‌ بودند، بار ديگر به دادگاه انقلاب احضار شده‌اند.

«عليرضا نوري» از دانشجويان دانشكده فني كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي در جريان حوادث كوي دانشگاه با قرار وثيقه آزاد شده بود، دوباره به شعبه 26 دادگاه عمومي انقلاب احضار شده است.

«تركاشوند» نيز از ديگر دانشجوياني است كه در حريان حوادث كوي دانشگاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي دستگير شده بود ولي پس از آن در دادگاه ثابت شد كه او را اشتباه به جاي فرد ديگري دستگير كرده‌اند.

با اين حال، اين دانشجو بار ديگر به دادگاه احضار شده است

  
نویسنده : Roozaznonews Newspaper ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳